پاورپوینت روش های همگن بندی مناطق مورد مطالعه (مطالعه موردی: آنالیز خوشه ای) (58 اسلاید)

پاورپوینت روش های همگن بندی مناطق مورد مطالعه (مطالعه موردی: آنالیز خوشه ای) (58 اسلاید)

پاورپوینت روش های همگن بندی مناطق مورد مطالعه (مطالعه موردی: آنالیز خوشه ای) (58 اسلاید)

گاهی پژوهشگر با گستردگی زیاد مناطق مورد بررسی روبروست بنابراین لازم است برای افزایش دقت روش مورد بررسی، تحلیل دقیق تر و رسیدن به نتایج علمی تر و عملیاتی تر، مناطق مورد مطالعه را به زیرگروه هایی تقسیم کند.

تاکسونومی عددی
تحلیل سلسله مراتبی
اسکالوگرام
گاتمن
انحراف از اپتیمم
ضریب ارزش افزوده
  تحلیل عاملی■
 تحلیل خوشه ای■


خرید آنلاین